+35
°
C
High:+41
Low:+23
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
ΑρχικήΚοινωνίαΑθλητικάYποψήφιος και επίσημα ο Γιάννης Αρζουμανίδης!!!

Yποψήφιος και επίσημα ο Γιάννης Αρζουμανίδης!!!

Δημοσιευτηκε στις

spot_img

Έγινε δεκτή η ένσταση του

 

Υποψήφιος Πρόεδρος στην Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης, είναι ο Γιάννης Αρζουμανίδης, καθώς έκανε δεκτό η εφορευτική επιτροπή, το αίτημα του να είναι υποψήφιος όπως προβλέπεται. Ο ίδιος δήλωσε τα ακόλουθα: Μετά από μια μεγάλη μάχη έχω επιτέλους το δικαίωμα να είμαι υποψήφιος πρόεδρος στις εκλογές της

Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης

. Επίσης δικαιώθηκαν οι υποψήφιοι του συνδυασμού μας

Xaris Mallios
Χρήστος Σιδηρόπουλος
Σταθης Τοπαλιδης
Alex Pikilidis

Θυμίζουμε ότι απάντηση δόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού κ. Μαυρωτά Γεώργιο, στην ένσταση που του απεστάλη από τον επικεφαλής της “Νέας Πάλης”, Γιάννη Αρζουμανίδη αναφορικά με την απόφαση ακύρωσης της υποψηφιότητάς του από την Επιτροπή Ελέγχου Προδιαγραφών και Νομιμότητας της ΕΛΟΠ.

Η απάντηση της ΓΓΑ, η οποία και απεστάλη στην ΕΛΟΠ, δικαιώνει τον Γιάννη Αρζουμανίδη και πλέον αναμένουμε τις ενέργειες της ομοσπονδίας αναφορικά με την επανατοποθέτηση ή όχι του Παγκόσμιου πρωταθλητή στην λίστα υποψηφίων για την προεδρία του θεσμικού οργάνου.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής Μαυρωτά:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Προς:
Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης
Υπόψη Προέδρου Δ.Σ.
κ. Σ. Λεωνάκης

 

Θέμα: Ενημέρωση περί ένστασης του κ. Αρζουμανίδη

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ 117031/22-03-2021 Ένσταση – Εξώδικη Δήλωση – Πρόσκληση του κ. Αρζουμανίδη Ιωάννη κατά της απόφασης εκτελεστικής επιτροπής 19.03.2021 της ΕΛΟΠ, δια της οποίας αποκλείεται από υποψήφιος Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πάλης (εφεξής ΕΛΟΠ) η οποία μας κοινοποιήθηκε, παρακαλώ λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 2725/1999, όπως ισχύει, αναφέρεται ότι «3. Οι εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, ο εν ενεργεία προπονητής ενός αθλήματος ή κλάδου άθλησης να είναι μέλος αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού, καθώς και σε καταστατικά όργανα υπερκείμενης ένωσης ή αθλητικής ομοσπονδίας, αν, ως αθλητής, έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωματείου, ένωσης ή ομοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. Όποιος καταθέτει στην οικεία αθλητική ομοσπονδία την άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή, παύει να λογίζεται ως «εν ενεργεία προπονητής», μετά από την πάροδο δύο (2) μηνών από την κατάθεση.»

Η τελευταία πρόταση συμπληρώθηκε με τον πρόσφατο νόμο 4726/2020, ώστε να αποσαφηνίσει, να θέσει ρητά όρια και να διευκολύνει τους, εκείνη την χρονική περίοδο ενεργούς και με σύμβαση εργασίας, προπονητές που επιθυμούσαν να εμπλακούν στα διοικητικά δρώμενα των αθλητικών φορέων, να λάβουν απόφαση είτε να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους ως προπονητές είτε να καταθέσουν την άδεια άσκησης προπονητή στην οικεία Ομοσπονδία και να θεωρηθούν 2 μήνες από την κατάθεση ως ανενεργοί, για λόγους ασφάλειας δικαίου σχετικά με τις μελλοντικές εκλογικές διαδικασίες των αθλητικών φορέων.

Δηλαδή, η διάταξη αυτή δεν σημαίνει ότι όποιος έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή θεωρείται «εν ενεργεία» προπονητής, καθότι η ιδιότητα του «εν ενεργεία» προπονητή τεκμαίρεται και αποδεικνύεται από συμβάσεις εργασίας, φύλλα αγώνος της Ομοσπονδίας στα οποία αναγράφεται ως προπονητής σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις κλπ. Επίσης, στερείται αναδρομικής ισχύος για όσα άτομα ήδη θεωρούνται «ανενεργοί» προπονητές.

Στην υπό κρίση περίπτωση του κ. Αρζουμανίδη, ο οποίος κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή πάλης, πλην όμως επικαλείται ότι

«Δεν άσκησα ποτέ το επάγγελμα του προπονητή μόνο η ολοκλήρωση προγράμματος σχολής προπονητή και άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή από την ΓΓΑ δεν δημιουργεί τεκμήριο “εν ενεργεία προπονητή” και δεν προέκυψε ποτέ σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με σωματεία για να θεωρούμαι ”εν ενεργεία” προπονητής με την έννοια του νόμου.»

αποτελεί γνώμη και ερμηνεία της Υπηρεσίας μας ότι ο κ. Αρζουμανίδης δεν μπορεί να θεωρείται ως «εν ενεργεία» προπονητής, προϋπόθεση («εν ενεργεία») που απαιτεί ο νόμος στο άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 2725/1999 ώστε να θεμελιωθεί κώλυμα συμμετοχής ως μέλος σωματείου, το οποίο συνεπάγεται και απόρριψη υποψηφιότητας στο πρόσωπό του, εκτός εάν έχει υπογράψει σύμβαση εργασίας με σωματείο που καλλιεργεί το άθλημα της Πάλης ή/και έχει δηλωθεί ως προπονητής σε επίσημους αγώνες που διοργανώνει η ΕΛΟΠ, όπως προκύπτει από σχετικά φύλλα αγώνος.

Αυτή είναι η ερμηνεία που δίδεται και με την πολύ πρόσφατη από 19.03.2021 διευκρινιστική εγκύκλιο με θέμα: «Διευκρινιστική – ερμηνευτική εγκύκλιος επί της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2527/1999, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4726/2020 (Α΄181)».

Εν κατακλείδι, η δίμηνη προθεσμία κατάθεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος αφορά στους όντως «εν ενεργεία» προπονητές τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και όχι σε όσους γενικά κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος οι οποίοι μπορεί να είναι επί μακρόν ανενεργοί ή να μην έχουν καθόλου εκκινήσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα, όπως τεκμαίρεται από τα πραγματικά γεγονότα.

Με κριτήριο την αποφυγή μελλοντικών επιπλοκών στην άσκηση διοίκησης της ΕΛΟΠ παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και παραμένουμε στη διάθεση σας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ

 

Εσωτερική διανομή:
Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού

Προσφατα αρθρα

Σούπερ ντούμπερ εμφάνιση του ΘΑΝΟΥ ΤΖΑΝΗ

 Σε ένα απίστευτό ρεσιτάλ ερμηνείας προέβει ο γνωστός τραγουδιστής Θάνος Τζανής που αυτή την...

Ο Ν. Παρούτογλου μπήκε δυνατά και με σχέδιο στον Δήμο Αλμωπίας

Εμπρός οι μηχανές Στα κόκκινα οι ρυθμοί της Δημοτικής αρχής Αλμωπίας καθώς ο Νίκος Παρούτογλου,  έχοντας...

Γ. Στεφανίδης: Θα δώσω βάρος στην περιοχή της Αλμωπίας 

Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Περιφερειακός Σύμβουλος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας...

Η Περιφέρεια  ευημερεί, η Πέλλα υποφέρει….

Τις πταίει που η Πέλλα είναι σκαλωμένη;  Για μείωση των ανισοτήτων μίλησε  ο Πρωθυπουργός στη...

Παρομοια αρθρα

Σούπερ ντούμπερ εμφάνιση του ΘΑΝΟΥ ΤΖΑΝΗ

 Σε ένα απίστευτό ρεσιτάλ ερμηνείας προέβει ο γνωστός τραγουδιστής Θάνος Τζανής που αυτή την...

Ο Ν. Παρούτογλου μπήκε δυνατά και με σχέδιο στον Δήμο Αλμωπίας

Εμπρός οι μηχανές Στα κόκκινα οι ρυθμοί της Δημοτικής αρχής Αλμωπίας καθώς ο Νίκος Παρούτογλου,  έχοντας...

Γ. Στεφανίδης: Θα δώσω βάρος στην περιοχή της Αλμωπίας 

Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Περιφερειακός Σύμβουλος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας...